top of page
banner sub 6.jpg

Thẩm định thực tế

椭圆形.png
编组 4.png

Bước 01

Chế độ thẩm định thực

Vui lòng chọn thẩm định vật lý.
 

iphone_13_mockup_04.png
椭圆形备份 3.png
编组 7.png
编组 8.png

Bước 02

Lựa chọn danh mục

Vui lòng chọn danh mục của sản phẩm để được thẩm định.

椭圆形.png
编组 14.png

Bước 05

Mua tiền xu

Chọn gói tiền xu mong muốn của bạn và mua tiền xu thẩm định.

编组备份.png
uiui.png

Bước 06

Mang đến / gửi thư

Vui lòng mang hoặc gửi sản phẩm đến CheckGoods Harajuku Lab qua đường bưu điện.

编组备份.png
0909.png
鉴定.png
望远镜.png

Bước 07

Quy trình thẩm định

Tại Harajuku Lab, đội ngũ thẩm định giàu kinh nghiệm sẽ thẩm định kỹ lưỡng bằng AI, thiết bị chuyên dụng và kỹ thuật chuyên dụng.

编组备份.png
编组备份.png
编组备份 3.png
编组备份 4.png
check real .png
check fake.png
编组 20.png

Bước 08

Bảo vệ

xiangzi.png
bangdai.png
xiaofeiji.png

Bước 09

tagu.png
安心保障.png

Trở về

Trong bài kiểm tra vật lý, thẻ CheckGoods được gắn để đảm bảo kết quả. Kiểm tra dễ dàng bằng mã QR! Chi tiết thẩm định có thể được xem bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.

Nhận kết quả

bottom of page